Menu
Home Page

Calon Lan

Calon Lan

Still image for this video

Calon Lan

 

Nid wy'n gofyn bywyd moethus,
Aur y byd na'I berlau mân:
Gofyn wyf am galon hapus,
Calon onest, calon lân.

 

Calon lân yn llawn daioni,
Tecach yw na'r lili dlos:
Dim ond calon lân all ganu
Canu'r dydd a chanu'r nos.

 

Pe dymunwn olud bydol,
Hedyn buan ganddo sydd;
Golud calon lân, rinweddol,
Yn dwyn bythol elw fydd.

 

Calon lân yn llawn daioni,
Tecach yw na'r lili dlos:
Dim ond calon lân all ganu
Canu'r dydd a chanu'r nos.

 

Calon lân yn llawn daioni,
Tecach yw na'r lili dlos:
Dim ond calon lân all ganu
Canu'r dydd a chanu'r nos.

 

Dim ond calon lân all ganu
Canu'r dydd a chanu'r nos.

 

Calon Lan English Translation

 

I don't ask for a luxurious life
the world's gold or its fine pearls,
I ask for a happy heart,
an honest heart, a pure heart.

 

A pure heart full of goodness
Is fairer than the pretty lily,
None but a pure heart can sing,
Sing in the day and sing in the night.

 

If I wished for worldly wealth,
It would swiftly go to seed;
The riches of a virtuous, pure heart
Will bear eternal profit.

 

A pure heart full of goodness
Is fairer than the pretty lily,
None but a pure heart can sing,
Sing in the day and sing in the night.

 

Top