Menu
Home Page

Calon Lan

Nid wy'n gofyn bywyd moethus,
Aur y byd na'i berlau mân:
Gofyn wyf am galon hapus,
Calon onest, calon lân.

 

Calon lân yn llawn daioni,

Tecach yw na'r lili dlos:

Dim ond calon lân all ganu

Canu'r dydd a chanu'r nos.

 

Pe dymunwn olud bydol,
Hedyn buan ganddo sydd;
Golud calon lân, rinweddol,
Yn dwyn bythol elw fydd.

 

Calon lân yn llawn daioni,

Tecach yw na'r lili dlos:

Dim ond calon lân all ganu

Canu'r dydd a chanu'r nos.

Cerys Matthews - Calon Lan

Top